Ouders

Medezeggenschapsraad leden


Met veel plezier zitten wij in de MR van Pcbs 'de Librije'.
Graag stellen wij ons even voor.

Rene Nies, MR lid - oudergeleding

Even voorstellen: Rene Nies, 45 jaar melkveehouder te Lippenhuizen, gelukkig getrouwd met Anja, vader van vier kinderen. Sinds 2007 gaan onze kinderen naar de Librije, de oudste twee zitten inmiddels op het voortgezet onderwijs. Anne-Mirthe zit in groep 6 en Matthea in groep 4. Ik heb op de vorige school zitting gehad in bestuur en oudercommissie. De Librije bevalt ons goed. Graag zet ik mij dan ook vanuit de MR een periode in voor goed kwalitatief onderwijs op de Librije.

Marijke Hakze, secretaris van de MR - oudergeleding

Ik ben Marijke Hakze-Jongsma, opgegroeid in Gorredijk en heb zelf mijn basisschool periode met plezier op de Librije doorlopen. Ik ben getrouwd met Edwin. Samen hebben we drie kinderen. Mirthe gaat naar groep 7, Thomas gaat naar groep 6 en onze jongste dochter Judith zal in 2017 naar school gaan. Ik heb dus “belangen” in zowel de onder als bovenbouw. In het dagelijks leven ben ik gastouder. Voordat ik gastouder werd heb ik diverse functies in de installatie techniek gehad, waaronder kwaliteitszorg, dat me nu vast weer goed van pas gaat komen.
Als gastouder kom ik op diverse scholen. Dan zie je dat dingen, die ik altijd als vanzelfsprekend heb ervaren, ook anders kunnen. Met die gedachte heb ik besloten me beschikbaar te stellen voor de MR. Het feit dat je mee kan en mag denken over het beleid van school vind ik een waardevol goed, dat ik vast met veel plezier ga doen.  

mail naar mr@pcbs-librije.nl.

Wietske Geertsma, MR lid - personeelsgeleding

Ik ben Wietske Geertsma-Deelstra

In juni 2015 ben ik als nieuw lid in de MR gekomen. Ik ben 11 jaar geleden op De Librije komen werken. Dit doe ik met veel plezier. Hiervoor ben ik op andere scholen werkzaam geweest.

Momenteel heb ik een duo-baan in groep 4. Ook heb ik groep 2,3, en 6 gehad op De Librije. Ik doe mijn werk met veel plezier en hoop ook in de MR mijn steentje bij te kunnen dragen.

Grietje Sipma, MR lid - personeelsgeleding

Ik ben Grietje Sipma-Stoker en ben sinds 12 jaar leerkracht aan de Librije. Hiervoor  heb ik op basisscholen in Beetsterzwaag en Drachten gewerkt.  De eerste jaren met veel plezier in groep 1 en 2 en de laatste jaren ook met veel plezier in groep 3.  Ik heb een duobaan en werk de laatste helft van de week. Het is fijn om met kinderen te werken en hun een stukje verder te mogen helpen in hun ontwikkeling.                                                                                                                    Daarnaast neem ik vanaf juni, als één van de drie vertegenwoordigers van het team, voor drie jaar zitting in de MR.