Home

Verkeersafspraken tijdens de vernieuwbouw


Verkeerssituatie De Librije

Vanaf de start van het schooljaar hebben we te maken met een bouwplaats en het is belangrijk om hier voor de veiligheid van met name de kinderen een aantal goede afspraken te maken.
Vanaf 8 januari 2018 krijgen alle kinderen weer les op de Librije en hebben we de locatie De Vlieger weer afgestoten. Ondanks de oplevering van de vernieuwbouw zijn er nog een aantal werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.
Zo moet de definitieve noodtrap nog worden geplaatst en dat gebeurt waarschijnlijk pas in februari. Tot die tijd zullen de fietsen van de kinderen van de groepen 4 t/m 8 op dezelfde plaats voor school gestald moeten worden. De fietsen van de groepen 1, 2 en 3 zullen op de fietsopstelplaats aan de W.Wissesstrjitte geplaatst moeten worden. Deze situatie blijft van kracht tot het plein weer gerenoveerd is.d

Op onderstaande tekening is aangegeven waar de bouwplaats zich bevind. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat ouders en kinderen zich mengen in het bouwverkeer. Natuurlijk is ieder verantwoordelijk voor eigen handelen en dienen we allemaal even alert te zijn op het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Op onderstaande situatieschets is te zien dat de bouwplaats op de plek komt van de fietsenberging van nu. De bedrijfswagens zullen allemaal ten noorden van de drempel geparkeerd worden. Het bouwverkeer zal ter hoogte van de huidige fietsenberging het schoolplein op en af rijden en hier zaken moeten laden en lossen.

  1. We willen de ouders nadrukkelijk vragen om de Librije zo veel mogelijk via de zuidzijde, dus via de Sjoelstrjitte te benaderen. Het nu zo veilige paadje door het park dat naast het schoolplein uitkomt is straks juist de meest onveilige route.
  2. De fietsenstalling wordt voor het lokaal van groep 8 geplaatst. De kinderen vragen we daarom eveneens uitsluitend via de Sjoelstrjitte de Wabbe Wissesstrjitte in te fietsen. De kinderen zetten hun fiets in de stalling voor school en lopen dan via de stoep naar de ingang van het met bouwhekken afgezette stuk schoolplein
  3. Belangrijk is dan dat de ouders GEEN auto’s op de drempel van het kruispunt parkeren om de situatie voor de fietsende kinderen overzichtelijk te houden.
  4. Doordat de kinderen de fiets nu vr school stallen, moeten ze via de stoep naar de fietsen stalling. Het is de bedoeling dat de ouders GEEN auto’s parkeren in de Wabbe Wissesstrjitte. Bovendien zal de Wabbe Wissesstrjitte door het bouwverkeer met enige regelmaat verderop geblokkeerd zijn. .
  5. Parkeren dus graag uitsluitend aan de Sjoelstrjitte en de Tsjerk Hiddes.
  6. Bij het parkeren verzoeken we alle ouders de gebruikelijke verkeersregels in acht te nemen, zodat de doorstroming van het verkeer niet wordt belemmerd. Het is daarbij natuurlijk ook belangrijk om er voor te zorgen dat de bewoners van de Sjoelstrjitte hun oprit normaal kunnen blijven gebruiken.
  7. We vertrouwen er op dat eenieder hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en we er samen in slagen om deze periode van de bouw zo zonder ongelukken door te komen.