Onze school

Samenwerkingsverbanden

Vereniging Christelijke Scholen Opsterland

De Librije is sinds 1 april 2021 een van de 5 scholen van de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland (VCSO). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van bestuur van de VCSO.

Voor meer informatie zie de website van de VCSO.

VCSO-logo.png


Passend Onderwijs

De Librije is als lid van de VCSO samen met de scholen van Comprix en de stichting Tjongerwerven participant van het eigen expertisecentrum 'De Stipe' te Beetsterzwaag.

Het doel van deze samenwerking is om alle leerlingen een optimale ontwikkeling te bieden, dichtbij de eigen sociale omgeving. Samen streven we er naar de uitstroom naar speciale scholen voor (basis)onderwijs zo klein mogelijk te houden.

Er is binnen het Passend Onderwijsbeleid bewust gekozen voor een breed aanbod, waarbij de focus niet wordt gelegd op een bepaalde groep kinderen met een handicap of stoornis.  

De visie is dat kinderen met bijvoorbeeld een vorm van autisme het best geholpen zijn in een groep waarin een mix van karakters, persoonlijkheden en capaciteiten is, die min of meer een afspiegeling zijn van de maatschappij.  

Het leereffect is daarbij dan ook tweezijdig: het kind met de handicap/stoornis leert omgaan met kinderen die niet belemmerd worden door een dergelijke problematiek en andersom. Kinderen leren om te gaan met verschillen en die te respecteren. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van De Stipe

DeStipe-logo.png

DeStipe-samenwerking.png

De Stipe opereert onder de vleugels van en overeenkomstig de uitgangspunten van het ondersteuningsplan van Passend Onderwijs in Friesland. Het Passend Onderwijs Friesland krijgt de financiën van het Rijk binnen en zorgt voor de uitbetaling via de VCSO naar de scholen.

download.png