Praktisch

Schoolarts

JGZ aanbod 2021-2022

De jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân heeft de dienstverlening van vorig schooljaar geëvalueerd. Er wordt gewerkt met een aangepaste dienstverlening vanwege de coronamaatregelen. De evaluatie heeft geleid tot een aantal wijzigingen. De dienstverlening voor het schooljaar 2021-2022 is terug te vinden op de website.
In de basisschoolleeftijd nodigen wij standaard de volgende groepen uit:

5- jarigen

Kinderen geboren in 2016 worden uitgenodigd voor een onderzoek. Dit betekent: Een screening door de doktersassistente op gehoor, ogen en groei. Ouders vullen vooraf een digitale vragenlijst in. De doktersassistente bespreekt deze met ouders. Eventueel een vervolgafspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar aanleiding van screening, de vragenlijst of informatie van de school.

9- jarigen

Kinderen geboren in 2012 worden uitgenodigd voor een onderzoek.
Dit is een onderzoek door de jeugdverpleegkundige.
De jeugdverpleegkundige kijkt naar de gezondheid, ontwikkeling en groei van het kind. Ouders vullen vooraf met hun kind een digitale vragenlijst in. Deze wordt besproken. Daarnaast krijgen de kinderen geboren in 2012 een uitnodiging voor vaccinaties op een GGD-locatie.

Groep 8

Ouders van kinderen in groep 8 ontvangen een uitnodiging per post op het huisadres. Ouders vullen met hun kind een digitale vragenlijst in.
Op basis van de antwoorden op de vragenlijst worden kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een vervolgafspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Digitale nieuwsbrief voor ouders
Ouders van kinderen in groep 7 en groep 8 ontvangen een digitale nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien.

Veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren

5-jarigen: Voor de coronacrisis onderzocht de jeugdarts, samen met de doktersassistente alle 5-jarigen. Sinds vorig jaar werken we met de screening.
9-jarigen: Voor de coronacrisis werd deze groep alleen uitgenodigd voor een vaccinatie. Afgelopen schooljaar werd deze afspraak gecombineerd met een kort onderzoek. Dit jaar ontvangen 9-jarigen twee afspraken: een afspraak voor een onderzoek en een afspraak voor de vaccinaties.
Groep 7: Ouders en kinderen van groep 7 ontvangen geen uitnodiging voor een gesprek.

Plannen van onderzoeken en gesprekken binnen het schoolgebouw

Gesprekken en onderzoeken voert het JGZ-team uit op schoollocatie óf GGD-locatie. We houden hierbij rekening met de coronamaatregelen. Het JGZ-team overlegt met school of de onderzoeken op de schoollocatie kunnen plaatsvinden.

Bereikbaarheid GGD voor onderwijs en kinderopvang

De onderwijsadvieslijn van GGD Fryslân is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur en in de weekenden van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 229 85 95 of per e-mail: secretariaatcoronavirus@ggdfryslan.nl.
In geval van nood en crisis zijn wij ook na kantoortijden bereikbaar via 088 - 229 92 22, luister het bandje helemaal af